Voorbeeld communicatie

Communicatie uiting Communicatie kanaal Per wanneer/ tot wanneer Wie regelt dit? Is het afgerond? 
Uitnodigingen Email / post Verzenden op dd/mm/jjjj Dhr / mevr  
Aanmelding Online inschrijfformulier Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjjj Webmaster  
Etc.         
         
INTERN        
Openingsbriefing Mondeling Presenteren op dd/mm/jjjj om xx:xxu Dhr / mevr.  
Aanbieding feestgangers Email Rondsturen op dd/mm/jjjj  webmaster  
Etc.