Draaiboek

Draaiboek

Het liefst vergeet je natuurlijk geen enkel detail als je een feestje organiseert. Wat is immers een feest zonder muziek? Dit houdt echter wel in dat je echt overal aan moet denken. Dit is onbegonnen werk zonder een goed plan. Een goed projectplan wat jou achtereenvolgend vertelt wie wat moet doen, wanneer dit gedaan moet worden en welke bijzonderheden daarbij zijn. Ieder heeft zijn eigen aanpak voor het opstellen van een projectplan. Een onmisbaar onderdeel van een projectplan is het draaiboek. Dit is waarom een goed draaiboek onmisbaar is in een projectplan:

Ook als logboek

Een draaiboek is onderdeel van het plan. Een draaiboek is een logboek waarin activiteiten in een chronologische volgorde worden weergegeven binnen een aangegeven tijdsbestek. Zo weet elke deelnemer wanneer en wat gebeurt en wie er verantwoordelijk voor is. Een checklist voor dit logboek vind je op deze website.

Een draaiboek als adresboek

Een draaiboek is ook een verzameling van contactgegevens en rolverdelingen van de deelnemers. Elke deelnemende partij of betrokken instantie staat hierin vermeld. Denk hierbij ook aan de contactgegevens en openingstijden van de dienstdoende huisarts, of de gegevens van de aanleverende cateringpartij voor de hapjes die gegeten worden. Bekijk hier een adresboek voorbeeld.

Het draaiboek als richtingaanwijzer

En het draaiboek is een richtinggevend document van waaruit beslissingen genomen kunnen worden. Denk hierbij aan de 'What if' beslissingen. Wat wordt er gedaan als de stroom uitvalt? Of wat doen we als een artiest niet komt opdagen? Reglementen van betrokken partijen zijn ook vaak te vinden in een draaiboek.

Omdat het draaiboek een handleiding is voor elke deelnemer van het evenement, is het aan te bevelen dit boek zo kort mogelijk te houden. Vaak is het niet te voorkomen dat het draaiboek een lang stuk wordt, omdat het wel compleet moet zijn. 

Hier vind je een voorbeeld van een tijdbalk draaiboek.

Terug naar overzicht