Checklist openingsbriefing

INHOUD AANDACHTSPUNTEN AFGEROND
Aanwezigheid Iedereen aanwezig?  
Welkomstwoord Welkom heten deelnemers  
Uitdelen draaiboek Aandacht voor tijdspad  
  Aandacht voor contactgegevens  
  Aandacht voor plattegrond  
Veiligheid Wijzen op functionarissen  
  Wijzen op EHBO + calamiteitenplan  
  Wijzen op 'What if' scenario's  
Afbouwen Tijdstip afbouwen en opruimen  
Afronding Aangeven bereikbaarheid organisatie  
  Succes wensen