Checklist feestverloop

Tot 8 weken voor het event X
Bepalen thema en datum  
Opstellen gastenlijsten  
Opstellen doelstellingen  
Bepalen budget  
Verkennen locatie  
Inventariseren veiligheidsaspecten  
Eigen beheer bepalen en verantwoordelijken aanwijzen  
Aanvragen offertes externe verhuur  
Aanvragen vergunningen  
Bepalen media aandacht en opstellen feestcommunicatie  
Communicatie rondom feest  
Bijeenkomst deelnemers & vaststellen functionarissen  
Opstellen draaiboek & tijdbalk  
Uitnodigen gasten  
   
Op de dag zelf  
Briefing deelnemers  
Opbouw feestterrein  
Controle volgens plattegrond  
Aanvang feest  
Afsluiting feest   
   
Na het feest  
Afbreken feestterrein  
Briefing deelnemers  
Dankwoord aan bezoekers (evt. vragen om recensie op internet)  
Evaluatie eigen organisatieleiding  
Draaiboek bewaren voor volgende keer